Rüya Nedir?

Rüya veya düş, uykunun genel ve karakteristik özelliklerinden biri olup, uykunun hızlı göz hareketi (REM) adlı evreleriyle yakından ilişkili bulunan, görsel ve işitsel algı ve duygulardır. Rüyaların biyolojik içeriği, işleyişi ve maksatları tümüyle anlaşılmış değildir. Rüyalara “duyusuz algı”nın bir türü yada nesnesiz algı olarak da bakılabilir. Bir takım inanışlara ve tahminlere de sebep olan rüyalar, her zaman için ilginç ve yoruma açık bir konu oluşturmuşlardır. Farklı psikoloji ekollerinin, parapsikologların ve deneysel spiritüalistlerin rüyaları farklı biçimlerde açıklama çabaları olmuştur. Rüyaların işleyişinin açıklanması bilimsel topluluğun genel kabulüne göre varsayımlar düzeyinden öteye pek gidememiş olup, rüyalar hâlen esrarını korumakta olan bir inceleme alanını oluşturmaktadır. Rüyaların bilimsel incelenmesi oneiroloji adını alır.


RÜYALAR GERÇEKTEN ÇIKAR MI?

Bir çok farklı inanışlarda rüyalarda görülen bir takım olaylar gelecekte başımıza gelenler hakkında bilgiler vermektedir.İslam inancında rüya'nın büyük bir önemi bulunmaktadır.Hz. Yusuf peygamber'e rüya ilmi verilmiştir.Rüyada görülen bir takım nesneleri, olayları yorumlayarak gelecekte olacakları haber verebilmektedir.Mısır'da köle olarak satılan daha sonra Mısır azizi olan Hz.Yusuf o dönemde mısır azizleri yada asillerin rüyalarını yorumlayarak oradaki halk tarafından hayretler içinde kalınarak saygı duyulmuştur.